ביתמאמרי אורחרוצה להיות קבלן שיפוצים רשום? זה ההליך שעליך לעבור

רוצה להיות קבלן שיפוצים רשום? זה ההליך שעליך לעבור

קבלן שיפוצים רשום, כלומר מי שנכלל בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, יכול לשדרג את הקריירה שלו באופן משמעותי. היתרון העיקרי של הרישום הוא האפשרות לבצע פרויקטים בהיקף כספי משמעותי, תחילה של מאות אלפי שקלים ולאחר מכן אפילו יותר (לעומת מגבלה של פחות מ-50,000 ש"ח בלי רישום). בנוסף קבלנים רשומים רשאים להשתתף במכרזים ממשלתיים. כאן בעמוד תמצאו פירוט של הליך הרישום, כך שתוכלו לדעת מה מצפה לכם ואיך להיערך נכון.

1. בדיקה מקדמית

השלב הראשון הוא לבצע בדיקות מקדמיות כדי להבין האם יש היתכנות לרישום בפנקס הקבלנים בענף 131, ענף השיפוצים. התנאי העיקרי הוא ניסיון של 5 שנים לפחות. חשוב להדגיש שרשם הקבלנים דורש הוכחות לניסיון הה, בדמות חשבוניות, הסכמי התקשרות וכו'. עוד חשוב להדגיש שכל קבלן חייב לעבור מבחן כדי להיכלל בפנקס (פירוט בהמשך העמוד).

2. הכנת מסמכים רלוונטיים

רישום קבלן שיפוצים לענפים השונים מחייב הגשת בקשה לרשם הקבלנים. לבקשה חובה לצרף מסמכים רלוונטיים. ביניהם:

  • אישור על ניהול הספרים.
  • תעודות מקצועיות (אם יש).
  • אישור ביטוח לאומי על העסקת עובדים (כשמעסיקים עובדים).
  • תצהיר מאומת ע"י עורך דין בדבר הניסיון הדרוש.
  • תצהיר אודות היעדר הרשעות, חתום גם הוא ע"י עורך דין.
  • דוח מפורט, חתום ע"י רואה חשבון, של כל החשבוניות שהוצאו במשך 5 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
  • אישורים מקבלנים שעבורם בוצעו עבודות ו/או הסכמי התקשרות עם מזמיני פרויקטים שונים.

3. מעבר מבחן הסמכה

אם הבקשה עומדת בכל הקריטריונים שקובע משרד הבינוי והשיכון, השלב הבא הוא מעבר מבחן הסמכה. זהו מבחן ייעודי לקבלני שיפוצים (ישנם עוד ענפים שעבור הרישום בהם נדרש מבחן ספציפי).

המבחן כולל 100 שאלות: 30 בתחום הבטיחות, עוד 60 בסוגיות מקצועיות וה-10 האחרונות עוסקות בנושאי תקנות וחוקים. בחלק הראשון (בטיחות) הציון המינימלי למעבר הוא 80, ובשני החלקים האחרים – 65. קבלנים שנכשלים במבחן זה יוכלו לנסות שוב לאחר המתנה של 60 ימים לפחות.

4. התנהלות אחראית ואפשרות להעלות את הסיווג

לאחר מעבר המבחן, קבלן שיפוצים הופך לקבלן רשום. באופן טבעי הרישום מחייב התנהלות אחראית, משום שתלונות של לקוחות שייבדקו ויתגלו כמוצדקות עלולות להוביל לביטול הרישום. גם עבירות על החוק יגרמו כמובן לרשם הקבלנים לשקול את המשך הכללת אותו קבלן בפנקס.

מצד שני, ניתן לשדרג עוד יותר את הקריירה באמצעות העלאת הסיווג. כשקבלן שיפוצים מתווסף לראשונה לפנקס של משרד הבינוי והשיכון, הוא מופיע עם סיווג ק' שמאפשר ביצוע עבודות בסכום של עד 412,000 ש"ח. לאחר שנה ניתן לבקש את העלאת הסיווג, וזאת על סמך ביצוע פרויקט בהיקף של 288,400 ש"ח ומעלה. אופציה נוספת היא ביצוע 2 פרויקטים שכל אחד מהם הוא בהיקף של 164,800 ש"ח ומעלה ושניהם ביחד בהיקף של 412,000 ש"ח ומעלה. העלאת הסיווג מקנה זכאות לביצוע פרויקטים בסכום של עד 1,863,000 ש"ח.

קורסי מקצועיים שיכולים לעניין אותך